När du besöker www.binsignia.com, när du kontaktar oss för ett citat eller när du använder våra tjänster, förmedlar du din information till oss. Syftet med denna sekretesspolicy är att förklara för dig vilka uppgifter vi behandlar, varför vi behandlar det och vad vi gör med dem. Att vara fullt medveten om att din personliga information tillhör bara dig, gör vårt bästa för att lagra det på ett säkert sätt. Vi tillhandahåller inte information till tredje part utan att informera dig.

Genom att bläddra på webbplatsen www.binsignia.com eller genom att kontakta oss och anmäla sig till nyhetsbrevet, förklarar du att du har fått tillräcklig information om behandlingen av data genom att bläddra i det här dokumentet, kallat ”Integritetspolicy”.

DEFINITIONER AV VILLKOR

www.binsignia.com (eller ”Site”) är en presentation av SC FORWARD SUPPORT SRL, ett aktiebolag med huvudkontor i Sabareni kommun, Giurgiu län, registrerat i handelsregistret under nummer J52 / 536/2015, med CUI RO34966214, hädanefter benämnt ”SOCIETY”.

Enligt lag nr. 677/2001 och (EU) 679/2016 Förordning (gäller i Rumänien den 25 maj 2018), ”SOCIETY” är en personuppgifteroperatör.

”GDPR” är (EU) 679/2016 Förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46 / EG.

Personuppgifter: all information om en identifierad eller identifierbar person (”den registrerade”)

En identifierbar person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller ett eller flera många specifika element som är unika för deras fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteter.

”SOCIETY” kan ändra denna sekretesspolicy när som helst. Alla uppdateringar och ändringar av denna policy är tillgängliga omedelbart efter uppsägning, vilket vi kommer att göra genom att visa på webbplatsen och / eller via e-postmeddelande.

FRÅGOR OCH ANMÄLAN

Om du har några frågor eller oro om behandlingen av dina uppgifter eller om du vill utöva din juridiska rättighet i förhållande till uppgifterna vi äger eller om du är oroad över hur vi hanterar några sekretessproblem, kan du skriva till oss på e- post: info@binsignia.com

VAD INFORMATION VI SAMARBETAR?

1. Information som du tillhandahåller frivilligt

När du använder kontaktformuläret på webbplatsen, när du kontaktar oss via telefon eller e-post eller kommunicerar med oss på något sätt, ger du frivilligt informationen vi behandlar. Denna information kan innehålla namn, efternamn, stad, e-postadress och telefonnummer. Genom att förse oss med denna information behåller vi dem på ett säkert och konfidentiellt sätt i vår databas. Vi avslöjar inte eller överför information till tredje part.

2. Information vi samlar in automatiskt

När du surfar på vår webbplats är det möjligt att samla in information om ditt besök på webbplatsen. Denna information kan innehålla din IP-adress, operativsystem, webbläsare, surfaktivitet och annan information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi kan samla in denna information med hjälp av cookies eller annan liknande teknik. Du kan se vilka cookies som läser den här sidan.

VAD ÄR DET RÄTTSLIGA TILLHÅLLET FÖR ATT PROCESSERA DATA?

När det gäller de uppgifter som du frivilligt ger oss genom att fylla i och lämna in formulären eller genom att kontakta oss på något sätt, är rättslig grund ”att vidta åtgärder på begäran av den registrerade före ingående av avtal” (artikel 5, punkt 2 ) a) i lag 677/2001) och ”att vidta åtgärder på begäran av den berörda personen före ingåendet av ett avtal” (artikel 6.1 bi förordning (EU) nr 679/2016).

Enligt både gällande lagstiftning och GDPR (gäller från den 25 maj 2018) är ditt samtycke inte nödvändigt om behandlingen krävs för att slutföra ett kontrakt, uppfylla en laglig skyldighet eller ett berättigat intresse.

Med avseende på de uppgifter vi samlar in automatiskt med hjälp av kakor eller annan liknande teknik är grunden för bearbetning samtycke. När du har tillgång till webbplatsen godkänner du giltigt för bearbetningen.

VAD ÄR DATAMASKOLLETS SYFTE

För marknadsföringsaktiviteter, men endast när du har gett ditt samtycke

För hur länge lagrar vi data

Vi lagrar personuppgifter endast för den tid som krävs för att uppfylla målen, men inte mer än 10 år efter det senaste besöket på webbplatsen eller den senaste interaktionen med oss.

TILL VEM VI UPPREPAR DIN INFORMATION

Parterna respektive ”Sammanslutningen” och dess Kunder är överens om att parterna vid genomförandet av partnerskapsavtalet ska lämna personuppgifter till den andra parten enligt följande: Varje part avslöjar den andra parten personuppgifter om stödmottagarna eller dess ansvariga företrädare med utförande av detta kontrakt. Dessa uppgifter består av: identifieringsuppgifter, plats, telefonnummer, e-postadress.

Om lagen föreskriver detta ska varje part som lämnar information om stödmottagarna meddela de registrerade att de underrättar dem om behandlingen av deras personuppgifter som gjorts i samband med denna överenskommelse.

Vi ska inte lämna ut din information till tredje part, för användning för egen marknadsföring eller kommersiellt ändamål. Vi kan dock avslöja din information till följande enheter:

ÖVERFÖR VI DATA TILL TREDJE LÄNDER?

Vi överför inte för närvarande dina data till länder utanför Europeiska unionen. Om vi ändrar policyn kommer vi att informera dig i enlighet med detta, vi ger dig garantierna och vi kommer att be om ditt samtycke.

VAD ÄR DIN RÄTTIGHETER?

a) utmana dataens noggrannhet under en period som gör det möjligt för oss att verifiera dataens noggrannhet,
b) Bearbetningen är olaglig, och du kommer att motsätta dig borttagandet av personuppgifter genom att begära begränsning av användningen av dem.
c) vi behöver inte längre personuppgifter för behandling, men du ber oss att hitta, utöva eller försvara en rättighet i domstol
d) Du motsätter dig behandlingen i enlighet med GDPR artikel 21.1 för hur lång tid det är att kontrollera om våra legitima rättigheter överväger dina rättigheter.

a) Bearbetningen är baserad på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 ai GDPR eller ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR. och
b) bearbetning sker med automatiska medel.

HUR MAN UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER

För att utöva din juridiska rättigheter, kontakta oss på info@binsignia.com

VAR VÄNLIG OCH  HÅLL FÖLJANDE:

I vissa fall kan vi inte söka dina personuppgifter på grund av de identifierare du anger i din förfrågan. Ett exempel på personuppgifter som vi inte kan kontakta när vi ger oss ditt namn och din e-postadress är datakakor som hålls av webbläsaren.

I sådana fall kan vi inte följa din förfrågan om vi inte kan identifiera dig som målperson, om du inte tillhandahåller ytterligare information som gör att du kan identifiera dig.

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som den sparas av en webbplats på din dator eller mobilenhet när du besöker webbplatsen. Cookies används i stor utsträckning för att göra platserna funktionella, eller för att fungera mer effektivt, samt att ge information till webbplatsägare.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Webbplatsen www.binsignia.com använder Traffic.ro Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Gazduire Web SRL, som hjälper till att analysera användningen av webbplatsen. I detta syfte använder Trafic.ro Analytics ”cookies”, som är textfiler placerade på din dator.

Cookie-genererad information om hur webbplatsen används – standard Internet-loggningsinformation (inklusive din IP-adress) och information om besökarens beteende i en anonym form – skickas till Traffic.ro och lagras av den.

En annan tjänst som använder cookies är Tawk.to Chat och Facebook Connect. Om du vill kontakta oss via Tawk.to Chat, använder tjänsten en cookie för att identifiera dig med namn, e-post och IP-adress. Om du vill betygsätta vår webbplats på Facebook använder tjänsten en cookie för att identifiera dig via e-post och lösenord.

HUR COOKIES KONTROLLERAS

Du kan styra och / eller radera cookies som du önskar. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan konfigurera de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras.

Allt om cookies

HÅLLER COOKIES I DIN BROWSER

De flesta webbläsare gör att du kan:

Om du väljer att ta bort cookies, bör du komma ihåg att alla inställningar kommer att gå vilse. Också om du blockerar cookies helt, fungerar många webbplatser (inklusive våra) inte korrekt. Av dessa skäl rekommenderar vi inte att du blockerar cookies helt när du använder www.binsignia.com