VILLKOR

Välkommen till denna webbplats värd SC FORWARD SUPPORT SRL (eller ”vi”)!
SC FORWARD SUPPORT SRL upprätthåller denna webbplats för din personliga information och kommunikation. Din tillgång till och användning av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder eller använder den här webbplatsen så att du förstår dina rättigheter och ansvar fullt ut.
Genom att komma åt eller använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner följande användarvillkor, får du inte tillgång till eller använda den här webbplatsen och kontakta SC FORWARD SUPPORT SRL skriftligen eller via telefon som anges nedan för mer information.
SC FORWARD SUPPORT SRL kan när som helst ändra eller ändra dessa användarvillkor. Alla ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter deras inlägg på denna webbplats. Genom att komma åt webbsidan efter att ändringarna i användarvillkoren har lagts upp, godkänner du ändringarna.

WEBBPLATSINFORMATION

Information som visas på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen utan skyldighet att meddela tidigare eller aktuella webbplatsanvändare. SC FORWARD SUPPORT SRL ger inga uttalanden om att materialen på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning i ett visst land eller i andra länder utanför Rumänien. När du har tillgång till den här webbplatsen är du ensam ansvarig för att du följer lagen i det land eller landet du bor i.

Alla erbjudanden som anges på den här webbplatsen är ogiltiga när det är förbjudet i ditt land och omfattas av några officiella regler som gäller erbjudanden som finns i ditt land. Vissa tjänster som erbjuds på denna webbplats kanske inte är tillgängliga på vissa områden.

INTEGRITETSPOLICY

Genom att komma åt och använda denna webbplats godkänner du villkoren i vår integritetspolicy, vilka ingår i dessa användarvillkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla rättigheter är reserverade SC FORWARD SUPPORT SRL.

All copyright text, video, grafik, fotografier, ikoner och design, urval och arrangemang av innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat av SC FORWARD SUPPORT SRL, om inte annat anges. Egennamn och varumärken som tillhör SC FORWARD SUPPORT SRL visas på hela denna webbplats, och de är också upphovsrättsskydda. Den särpräglade och ursprungliga presentationen av denna webbplats utgör också skyddad handelspresentation enligt gällande lag.

Den här webbplatsen kan också innehålla hänvisningar till tredje parts varumärken och kopior av upphovsrättsskyddade material från tredje part, som är deras respektive ägares egendom.

Eventuell obehörig användning av namn, varumärken eller annan immateriell äganderätt som tillhör SC FORWARD SUPPORT SRL eller någon tredje part är strängt förbjuden och får åtalas i största möjliga utsträckning av lagen.

ANVÄNDNING AV DENNA WEBSITE

Webbplatsens innehåll, inklusive men inte begränsat till logotyper, stiliserade representationer, kommersiella symboler, statiska bilder, dynamiska bilder, text och / eller multimediainnehåll som presenteras på webbplatsen, är SC FORWARD SUPPORT SRLs exklusiva egendom, som reserveras alla rättigheter erhålls direkt eller indirekt (genom användnings- och / eller publikationslicenser).

Du som användare kan ladda ner och skriva ut en (1) kopia av innehållet på webbplatsen för din personliga och icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte tar bort eller ändrar upphovsrätts-, varumärkes- eller andra märkesvaror. Du får inte på annat sätt använda, kopiera, modifiera, distribuera, spegla, publicera eller överföra något av innehållet eller materialet på denna webbplats utan föregående skriftligt samtycke från SC FORWARD SUPPORT SRL. Du får inte heller delta i överföringen, försäljningen, distributionen av material som gjorts genom att reproducera, ändra eller visa innehållet, förutom med uttryckligt skriftligt samtycke från SC FORWARD SUPPORT SRL.

ANSVAR

SC FORWARD SUPPORT SRL eller någon av dess företrädare, styrelseledamöter, anställda, konsulter och agenter är under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta, straffande, speciella, tillfälliga, exemplifierande eller följdskador eller skador som helst (inklusive men inte begränsning till skador för förlust av användning, data, information, vinst eller affärsavbrott) som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till användningen eller utförandet av denna webbplats eller någon länkad webbplats eller till material, information, data eller tjänster som erhållits via denna webbplats, eller på annat sätt uppstår på grund av din användning av denna webbplats, din oförmåga att använda denna webbplats eller eventuella beslut eller åtgärder som du vidtagit i beroende av all information, råd eller material som tillhandahålls på denna webbplats, huruvida skadorna är baserade på skadestånd, kontrakt, oaktsamhet, strikt ansvar eller annars, även om SC FORWARD SUPPORT SRL har informerats om eventuella skador. Din enda och exklusiva åtgärd är att sluta få tillgång till och använda denna webbplats.

Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga eller följdskador, så några av ovanstående undantag eller begränsningar gäller kanske inte för dig.

GARANTIER

SC FORWARD SUPPORT SRL gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa att allt material, information och data på denna webbplats är korrekt och tillförlitligt. dock kan noggrannheten inte garanteras.

Denna webbplats tillhandahålls av SC FORWARD SUPPORT SRL. SC FORWARD SUPPORT SRL vägrar alla garantier med avseende på denna webbplats, inklusive utan begränsning alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-överträdelse.

Inget råd eller information, antingen muntligt eller skriftligt, erhållet av dig från SC FORWARD SUPPORT SRL eller på något sätt från denna webbplats skapar någon garanti.

SC FORWARD SUPPORT SRL garanterar inte (1) exaktheten, fullständigheten, rättigheten, tillförlitligheten, aktualiteten eller användbarheten av denna webbplats eller material, information eller data som hämtats eller på annat sätt erhölls genom användning av denna webbplats; (2) resultaten som kan erhållas från användningen av denna webbplats eller användningen av material, information eller data som erhållits från denna webbplats; (3) att användningen av denna webbplats eller material på denna webbplats kommer att uppfylla alla användares krav; (4) att tillgången till webbplatsen kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri; eller (5) att filer eller annat material och information som är tillgänglig via denna webbplats kommer att vara fri från infektioner, virus, maskar, trojanska hästar eller annan kod som kan vara skadlig för ditt datorsystem.

SC FORWARD SUPPORT SRL har inget ansvar för att det är aktuellt, raderat eller felaktigt levererat av någon användarkommunikation eller för att inte lagra någon användarkommunikation.

Du bekräftar och godkänner (1) att din användning av denna webbplats och allt material, information eller data som hämtats eller på annat sätt erhölls genom användningen av denna webbplats, är efter eget gottfinnande och risk, och (2) att du ensam är ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller för förlust av data som härrör från nedladdning av material, information eller data och för eventuell annan skada som kan uppstå.

Ingen av parterna som är involverade i att skapa, producera eller leverera denna webbplats eller dess innehåll kommer att vara ansvarig för användarna av denna webbplats för eventuella skador som uppstår genom användning av denna webbplats eller användning av material, information eller data som hämtats eller på annat sätt erhölls från denna webbplats, Inte heller är dessa parter på något sätt ansvariga för användarnas uppförande av denna webbplats eller för information som publiceras eller utbyts på denna webbplats.

TREDJE PARTNAS WEBSITER

Denna webbplats kan länka till eller vara kopplad till andra webbplatser som inte upprätthålls av eller är relaterade till SC FORWARD SUPPORT SRL. Alla länkar är endast en tjänst till våra besökare. SC FORWARD SUPPORT SRL innebär inte, direkt eller indirekt, något godkännande, förening, sponsring, godkännande eller anslutning till den länkade eller länkade webbplatsen, om inte specifikt anges på denna webbplats.

SC FORWARD SUPPORT SRL har inte granskat alla webbplatser som det länkar till och inte ansvarar för innehåll, noggrannhet eller policy för sådana webbplatser.

Du länkar till andra sidor eller webbplatser på egen risk, och din användning av andra webbplatser kommer att kontrolleras av användarvillkoren som är publicerade på den webbplatsen. Du bör se över användarvillkoren för en webbplats som du navigerar till.

Om du driver en annan webbplats och är intresserad av att länka till vår hemsida, accepterar du att vara bunden av följande regler: (1) länken måste vara en text som endast är tydlig markerad; (2) länken och användningen av den måste vara i samband med en webbplats med lämpligt ämne som främjar uppdraget för SC FORWARD SUPPORT SRL; (3) länken och användningen av länken får inte (eller risk att) skada eller utspäda den goda vilja som är associerad med SC FORWARD SUPPORT SRL: s namn och varumärken; (4) länken och användningen av länken får inte skapa det falska utseendet att en annan än SC FORWARD SUPPORT SRL är associerad med eller sponsrad av SC FORWARD SUPPORT SRL; (5) länken, när den aktiveras av en användare, måste visa den här webbplatsens helskärm och inte med en ram på den länkade webbplatsen, och (6) SC FORWARD SUPPORT SRL förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande återkalla samtycke till länken, antingen genom att ändra dessa användarvillkor eller genom annat meddelande.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara och ersätta SC FORWARD SUPPORT SRL, dess företrädare, styrelseledamöter, anställda, konsulter och agenter från alla förluster, kostnader, fordringar från tredje part, skulder, advokatarvoden, skador och kostnader för fordringar som härrör från eller är relaterade till din användning av denna webbplats, din användning av material, information eller data som hämtats eller på annat sätt erhölls från denna webbplats eller ditt brott mot dessa användarvillkor, inklusive din överträdelse av någon immateriell äganderätt eller annan rätt till SC FORWARD SUPPORT SRL eller någon annan rättighet person eller enhet kopplad till SC FORWARD SUPPORT SRL.

UPPHOVSRÄTT

SC FORWARD SUPPORT SRL respekterar immateriella ägares rättigheter och frågar att användarna gör detsamma. Om du tror att ditt arbete har kopierats på den här webbplatsen på ett sätt som utgör en överträdelse, var vänlig uppge SC FORWARD SUPPORT SRL följande information:

  1. En beskrivning av upphovsrättsskyddat arbete eller verk som du påstår har åsidosatts.
  2. En beskrivning av det påstådda intrångsmaterialet, inklusive dess plats på webbplatsen.
  3. ditt telefonnummer och e-postadress
  4. ett uttalande från dig som görs enligt straff av mejd, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar; och
  5. En elektronisk eller fysisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha åsidosatts.

SC FORWARD SUPPORT SRL: s e-postadress för meddelande om upphovsrättsintrång på webbplatsen är: info@binsignia.com

TOLKNING OCH DISPUTER

Dessa användarvillkor regleras av rumänska lagar, utan hänsyn till eventuella lagbestämmelser. Plats är uteslutande i Rumänien, med avseende på eventuella tvister som uppstår enligt dessa användarvillkor, om inte annat avtalas av SC FORWARD SUPPORT SRL efter eget gottfinnande. Om det råder en tvist har den rådande parten rätt till återkrav av sina rimliga advokatarvoden och kostnader. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara oförsvarlig eller ogiltig av en domstol eller skiljedomare, kan domstolen eller skiljemannen ändra bestämmelsen i den utsträckning som krävs för att göra en ogiltig bestämmelse verkställbar och giltig. Om modifiering är omöjlig eller omöjlig, kommer bestämmelsen att avbrytas och de återstående villkoren i dessa användarvillkor tolkas och läses för att ge dem maximal verkställbarhet. Eventuella handlingar eller fordringar avseende denna webbplats måste påbörjas inom ett (1) år efter det att åtgärden eller anspråk uppstått.

AVTAL

Genom din tillgång eller användning av denna webbplats godkänner du dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor, tillsammans med SC FORWARD SUPPORT SRL Sekretesspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och SC FORWARD SUPPORT SRL med avseende på din tillgång till och användning av denna webbplats. Eventuellt avstående från någon bestämmelse i dessa Användarvillkor gäller endast om det är skriftligt och undertecknat av SC FORWARD SUPPORT SRL. Dessa användarvillkor träder i kraft till förmån för SC FORWARD SUPPORT SRL efterträdare.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Du godkänner att dessa användarvillkor och annan dokumentation, avtal, meddelanden eller meddelanden mellan dig och SC FORWARD SUPPORT SRL kan tillhandahållas elektroniskt, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Skriv ut en kopia av all dokumentation, avtal, meddelanden eller annan kommunikation för din referens.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller problem angående dessa användarvillkor, kontakta oss på:

FORWARD SUPPORT SRL

Sabareni, Giurgiu, RUMÄNIEN
Telefon: +40 21 539 99 90 eller
Mobil: +40 740 276 637
E-post: info@binsignia.com