Forward Support SRL este persoană juridică de naționalitate română având sediul social în Săbăreni, Județul Giurgiu, Str. Principală T108, cod poștal 087153.

Forward Support SRL a creeat site-ul www.binsignia.com pentru prezentarea produselor proprii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastă este condiționată de respectarea condițiilor generale de access și utilizare detaliate mai jos, precum și de respectarea legilor aplicabile.

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.binsignia.com, dumneavoastrș acceptați implicit și neconditional Termenii și Condițiile prezentate.

  1. Drepturi de proprietate intelectuală

Forward Support SRL este proprietara site-ului de față. Fotografiile, textele, imaginile și orice lucrare integrată în site sunt proprietatea Forward Support SRL.

Modelele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și/sau a drepturilor de proprietate intelectuală.

Orice reproducere, pe hârtie sau în format digital ale site-ului www.binsignia.com și/sau ale lucrarilor și/sau a modelelor prezentate sunt autorizate doar pentru folosinta exclusiv personală, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legale privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare, parțială sau integrală a site-ului, a diverselor lucrări și modele prezentate, fară a se obține în prealabil o autorizație de la Forward Support SRL, este strict interzisă și constitute INFRACȚIUNE ce se pedepește conform legilor în vigoare.

  1. Informații despre produse

Acest site conține o prezentare generală a gamei de produse Forward Support SRL. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea Forward Support SRL.

Forward Support SRL își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile prezente pe site-ul www.binsignia.com, în orice moment, fără nici un preaviz, fără ca modificările/actualizarile să presupună responsabilitatea Forward Support SRL sau a angajațiilor săi.

  1. Dreptul aplicabil

Prezentele Termene și Condiții, precum și orice litigiu în legătură sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea / funcționarea / disfunctțonalitatea site-ului se supun dreptului intern român. În caz de litigiu numai insțantele românești vor fi considerate competente.

  1. Actualizarea condițiilor

Forward Support SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site precum și Termenii și Condițiile enumerate aici. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile / aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost țncarcate pe site, prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze regulat la aceasta rubrică pentru a verifica Termenii și Condițiile în vigoare.

  1. Date cu caracter personal

Puteți consulta acest site fără să vă dezvaluiți identitatea sau să dați orice informație în ceea ce vă privește.

Informațiile fără caracter confidențial pe care ni le veți comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către Forward Support SRL în mod liber, cu respectarea dispozitților legale aplicabile.

În calitatea sa de autor/proprietar/administrator al website-ului www.binsignia.com, Forward Support SRL se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de dumneavoastră la accesarea și completarea formularului electronic de contact.

Forward Support SRL protejează datele cu caracter personal colectate și asigură persoanele care transmit date cu caracter personal ca acestea nu vor fi dezvaluite unor terțe persoane decât în condițiile legii.